Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với trang Điều Khoản Sử Dụng của chúng tôi. Trước khi tiếp tục sử dụng trang web Thuysi.edu.vn, vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ những điều khoản sau đây:

1. Chấp Nhận Điều Khoản: Bằng cách truy cập và sử dụng trang web Thuysi.edu.vn, bạn đồng ý tuân thủ và ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện mà chúng tôi đều mô tả dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng ngừng sử dụng trang web ngay lập tức.

2. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Mọi nội dung trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn vào văn bản, hình ảnh, video, và đồ họa, đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Thuysi.edu.vn. Bạn cam kết không sao chép, phát tán hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào từ trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

3. Nội Dung Người Dùng: Nếu bạn chia sẻ bất kỳ nội dung nào trên trang web Thuysi.edu.vn, bạn chịu trách nhiệm đầy đủ về tính chính xác và tính hợp pháp của nội dung đó. Chúng tôi có quyền xóa bất kỳ nội dung nào mà chúng tôi cho là không tuân thủ các quy định và chính sách của chúng tôi.

4. Bảo Mật Thông Tin: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát thông tin nào do sự truy cập trái phép của bên thứ ba.

5. Thay Đổi Điều Khoản: Chúng tôi có quyền thay đổi Điều Khoản Sử Dụng này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng tiếp tục của bạn sau các thay đổi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và đồng ý với các điều khoản mới.

6. Liên Hệ: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến đối với Điều Khoản Sử Dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin trên trang Liên Hệ.

Cảm ơn bạn đã đọc và hiểu rõ Điều Khoản Sử Dụng của chúng tôi. Chúng tôi mong muốn bạn có một trải nghiệm tích cực khi sử dụng trang web Thuysi.edu.vn.