Chính sách bảo mật

Chào mừng bạn đến với trang Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và duy trì một môi trường an toàn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Dưới đây là những thông tin cụ thể về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn:

1. Thu thập thông tin: Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn thông qua các biểu mẫu trực tuyến, gửi email, hoặc qua các tương tác khác trên trang web. Các thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và các thông tin khác liên quan đến mục đích sử dụng cụ thể.

2. Sử dụng thông tin: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp thông tin, dịch vụ, và hỗ trợ tốt nhất cho bạn. Thông tin của bạn cũng có thể được sử dụng để thông báo về các cập nhật, sự kiện hoặc chia sẻ nội dung quan trọng liên quan đến lĩnh vực du học, giáo dục và công nghệ.

3. Bảo vệ thông tin: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạc lõng, truy cập trái phép, tiết lộ, sửa đổi hoặc hủy bỏ thông tin. Chúng tôi sử dụng các biện pháp an ninh phù hợp để đảm bảo an toàn cho dữ liệu của bạn.

4. Chia sẻ thông tin: Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi cần thiết để cung cấp dịch vụ hoặc tuân thủ theo yêu cầu pháp luật.

5. Quyền lợi của người sử dụng: Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi qua email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang Liên hệ.

Chúng tôi sẽ cập nhật Chính Sách Bảo Mật này đều đặn để phản ánh các thay đổi trong cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân. Việc sử dụng tiếp tục của bạn sau khi có bất kỳ thay đổi nào được coi là đồng ý với những thay đổi đó.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến đối với Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin trên trang Liên hệ. Chân thành cảm ơn sự tin tưởng và sự hợp tác của bạn.